Mattel Commits $50 Million To UCLA Mattel Children’s Hospital

<